11.4.11


Όλοι οι κόκκοι ελπίδας, υπομονής, αντοχής τελείωσαν.
Έφτασαν στον πάτο, στο πιο χαμηλό σημείο που θα μπορούσαν να φτάσουν.
Και θα τους αφήσω ΕΚΕΙ
γιατί δεν υπάρχει κάποια δύναμη, 
κάτι που μπορεί να τους σηκώσει,
να τους φέρει πάλι στην επιφάνεια.
Έπεσαν γιατί έπρεπε.
Έπεσαν γιατί είχαν λόγο να πέσουν.
Και υπάρχει λόγος που δεν μπορούν να ανέβουν από τον πάτο.